VARSTVO OTROK

VARSTVO OTROK

Objavljeno 10.02.2019
Maja Rogelj


V Kranju, v manjši skupinici nudim varstvo otrokom na svojem domu.

Sem waldorfska vzgojiteljica z neprecenljivimi izkušnjami dela z mladostniki, osnovnošolci in najmlajšimi  dušicami ter jasličnimi otroki. Mama dveh  deklic, ki obiskujeta Waldorfsko šolo.

Skozi življenje in vse izkušnje, izzive ter celotno praktično izobraževanje sem spoznala kaj je najbolj pomembno in kaj podpira malega otroka in mu pomaga izgraditi trdne temelje, zdrave notranje organe…postaviti trdno hišo, ki jo bo potrem v življenju lahko skrbno uporabljal in se zatekal vanjo in ne iskal sreče in zadovoljstva nekje drugje, zunaj sebe.

Najpomembnejši je torej naraven razvoj otroka v ljubečem in spoštljivem okolju ter zavedanje postavljanja meja in spuščanja otroka v svet.

To otroku zagotavljam z dnevnim, tedenskim in mesečnim ritmom. Pravo izbiro igrač. Uravnoteženo zdravo prehrano. Veliko proste igre z opazovanjem in delovanjem na njih z vzorom. Veliko petja in prijetnim okoljem.  Veliko vlogo dajem tudi sodelovanju s starši.

Trenutno imam še prosto eno mesto za varstvo in vzgojo.

maja.rogelj@gmail.com